Svetainės naujienos

Medicinos istorija. 1 dalis, 1 leidimas: Rytų medicina ; Medicina senovės Graikijoje iki Hipokrato / sudarė Saulas Kovneris. Kiivas, 1878; į lietuvių kalbą 2020 m. gegužės mėn. išvertė Saulius Špokevičius.

 

Pilnas tekstas (.pdf):

Medicinos istorija

Vertimas neredaguotas, į lietuvių kalbą išvertė, įžanginį straipsnį „Medicinos istorikas Saulas Kovneris“, skyrių „Baltų medicina“ parašė ir pastabas parengė Saulius Špokevičius.

 

 

Versta iš:

Исторiя медицины. Часть 1, выпуск 1: Медицина Востока ; Медицина в древней Грецiи до Гиппократа / составил С. Ковнер. – Кiев : [leidėjas nenustatytas], 1878. 40, 184, 12 p.

 

Nė vienas, kuris domėjosi medicinos istorija ir skaitė Saulo Kovnerio (1837–1896) medicinos tema parašytus straipsnius ar knygas, neliko abejingas: visi vienbalsiai skyrė autoriui didžiausius komplimentus. Autorius ne tik turėjo galimybę studijuoti pirminius šaltinius originalo kalba, bet ir susipažinti su žymiausiais medicinos istorijos šulų išleistais foliantais

Dr. Saulius Špokevičius, vertėjas

 

Citavimo variantas:

Medicinos istorija. 1 dalis, 1 leidimas: Rytų medicina ; Medicina senovės Graikijoje iki Hipokrato [elektroninis išteklius] / sudarė Saulas Kovneris ; į lietuvių kalbą išvertė, įžanginį straipsnį „Medicinos istorikas Saulas Kovneris“, skyrių „Baltų medicina“ parašė ir pastabas parengė Saulius Špokevičius. – Vilnius : Lietuvos mokslo istorija, 2024. – Interneto prieiga: http://www.moksloistorija.lt/medicinos-istorija-saulo-kovnerio/

 

Apie autorių:

https://www.jewishencyclopedia.com/articles/9489-kovner-saveli-grigoryevich

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87

https://de.wikipedia.org/wiki/Saul_Kowner

 

Apie vertėją:

https://www.vle.lt/straipsnis/saulius-spokevicius/