Lietuvos mokslo istorijos žinynas:

Kontaktai

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos svetainę tvarko dr. Edmundas Adomonis: mokslofil@gmail.com