Svetainės naujienos

ALFONSAS KAIKARIS

Kaikaris_prie_stalo_kirpta

 

Alfonsas Kaikaris (1922-1997) – Kauno medicinos instituto (dabar Lietuvos sveikatos mokslų universitetas LSMU) docentas, kolekcininkas, vaistininkas, Lietuvos farmacijos istorijos muziejaus įkūrėjas ir vienas iš Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejaus įkūrėjų.

 

Alfonsas Kaikaris gimė 1922 m. lapkričio 30 Žagarėje (Joniškio rajonas). Mirė 1997 m. gruodžio 19 Kaune, palaidotas Panemunės kapinėse.

 

Alfonsas Kaikaris 1942 m. sausio mėn. pradėjo studijuoti farmaciją VDU Medicinos fakultete. Okupacinei valdžiai uždarius universitetą, dirbo Mažeikių vaistinėje asistentu. Nuo 1944 m. tęsė farmacijos studijas. 1947 m. įgijęs chemiko-vaistininko diplomą, pradėjo dirbti Vaistų formų ir Galeno preparatų technologijų katedroje. Dėstė farmacinio darbo organizavimo bei farmacijos istorijos disciplinas. Reorganizavus universitetą, nuo 1951 m. dėstė Kauno medicinos institute (KMI). 1957–1963 buvo Farmacijos ir stomatologijos fakulteto prodekanas, nuo 1978 m. – docentas.

 

1963 m. A. Kaikaris atsisakė prodekano pareigų ir savo gyvenimą paskyrė farmacijos istorijos tyrinėjimui. Į jo rankas pateko nedidelė dalis prieškario Lietuvos vaistininkų draugijos surinktos farmacijos kolekcijos. Eksponatai buvo laikomi A. Kaikario kabinete. 1973 m. KMI patalpose stikline pertvara atitvėrus holo dalį, susidarė nedidelė patalpa muziejui. Ant jos durų buvo pritvirtintas užrašas „Musaeum Pharmaceuticum Lithuaniae“. 1975 09 26 buvo organizuotas oficialus prasiplėtusio muziejaus atidarymas.

 

1964–1987 m. A. Kaikaris buvo Farmacininkų mokslinės draugijos valdybos narys, Farmacijos istorijos sekcijos vadovas.

 

1987 m. Lietuvos farmacijos muziejus iš KMI palėpės buvo perkeltas į XVI amžiaus pastatą Rotušės aikštėje Nr. 28. Rūsyje ir pirmajame aukšte buvo įkurta farmacijos istorijos ekspozicija, atspindinti XX a. pradžios miesto vaistinę. Antrame aukšte – doc. Vytauto Siudiko surinkta medicinos istorijos kolekcija. 1987 11 05 atidarytas Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus.

 

A. Kaikaris paskelbė apie 100 mokslinių ir populiariųjų straipsnių bei pristatė pranešimus įvairiose konferencijose. Iki pat mirties doc. A. Kaikaris dirbo moksliniu konsultantu Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejuje.

 

1988 m. už ilgametį darbą renkant, tyrinėjant ir saugojant farmacijos istorijos paminklus jis buvo apdovanotas tarptautine  P. Stradinio premija, įsteigta Latvijos medicinos istorijos muziejaus. 2002 m. 80-osioms jo gimimo metinėms buvo sukurtas dokumentinis filmas: „Docentas Alonsas Kaikaris: vaistininkas, muziejininkas, humanistas“ (rež. Stasys Dargis).

 

Po jo mirties kolegos pabaigė ir išleido Alfonso Kaikario knygą „Lietuvos farmacijos istorija: atsiminimai“ (Kaunas, 2000).

Vilma Gudienė

Įrašas paskelbtas 2021 m. vasario 21 d.