Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

The 29th Baltic Conference on the History of Science

Konferencija Scientia et historia – 2021

Konferencija Scientia et historia – 2020

Konferencija Scientia et historia – 2019

Konferencija Scientia et historia – 2018

Konferencija Scientia et historia – 2017

Konferencija Scientia et historia – 2016

LIETUVOS MOKSLO ISTORIKŲ IR FILOSOFŲ BENDRIJA

 

MISIJA

 • Puoselėti susidomėjimą mokslo, medicinos ir technologijos istorija bei mokslo filosofija ir šių sričių socialiniais ir kultūriniais ryšiais. Vienyti asmenis, besidominčius ir tyrinėjančius šias sritis.

 

VIZIJA

 • Mokslo, medicinos ir technologijos istorija bei mokslo filosofija tampa integrali Lietuvos švietimo programų dalis.

 

STRATEGINĖS KRYPTYS

 • Mokslo, medicinos ir technologijos istorija
 • Mokslo filosofija
 • Mokslo komunikacija (populiarinimas); mokslas – visuomenei

 

STRATEGINĖS INICIATYVOS/VEIKLOS

 • Organizuoja konferencijas ir seminarus
 • Talkina universitetams, ruošiant visų lygių studijas ir jų programas
 • Palaiko nuolatinį ryšį su Baltijos, Suomijos ir kitų šalių mokslinėmis bei kultūros organizacijomis
 • Dalyvauja šalies ir tarptautiniuose mokslininkų forumuose
 • Aktyviai ieško pritraukti naujų narių, ypač jaunų mokslininkų, iš visos šalies
 • Išlaiko Bendrijos tinklapį kaip vieną iš pagrindinių komunikacijos priemonių
 • Skatina ir remia mokslo istorijos/filosofijos kūrinių leidybą
 • Skatina tarpdisciplininių tyrimų ir studijų plėtrą