Svetainės naujienos

Patalpinti pranešimų tekstai iš konferencijos Scientia et historia 2020
Patalpinti 6 mokslo istorikų pranešimų tekstai iš konferencijos Scientia et historia – 2020
Patalpintas tekstas apie Stasį Biziulevičių
Stasio Biziulevičiaus puslapyje patalpintas tekstų rinkinys „Profesorius Stasys Biziulevičius. Gyvenimo ir veiklos apžvalga. Bibliografija“ (pdf)
Apie Stasį Biziulevičių
Naujame Lietuvos mokslo istorijos puslapyje įrašas apie Stasį Biziulevičių
Patalpinta Laimos Petrauskienės monografija „Pranciškus Baltrus Šivickis 1882–1968“
Pranciškaus Baltraus Šivickio puslapyje patalpinta Laimos Petrauskienės monografija „Pranciškus Baltrus Šivickis 1882–1968“ (pdf)
Laimos Petrauskienės straipsnis „Prano Šivickio veikla „Draugo“ redakcijoje 1914–1915 m.“
Pranciškaus Baltraus Šivickio puslapyje patalpintas Laimos Petrauskienės straipsnis „Prano Šivickio veikla „Draugo“ redakcijoje 1914–1915 m.“
Laimos Petrauskienės straipsnis „Vienos nuotraukos istorija“
Pranciškaus Baltraus Šivickio puslapyje patalpintas Laimos Petrauskienės straipsnis „Vienos nuotraukos istorija“
Laimos Petrauskienės straipsnis „Taisytini akcentai XX a. Lietuvos biologijos istorijoje“
Pranciškaus Baltraus Šivickio puslapyje patalpintas Laimos Petrauskienės straipsnis „Taisytini akcentai XX a. Lietuvos biologijos istorijoje“
Apie Zenoną Rokų Rudziką
Paskelbtas naujas įrašas – apie Zenoną Rokų Rudziką
Apie Pranciškų Baltrų Šivickį
Paskelbtas naujas įrašas - apie Pranciškų Baltrų Šivickį
Algimanto Grigelio straipsnis „Ten, Ušos srauniosios krantuose“
Ignoto Domeikos puslapyje patalpintas naujas Algimanto Grigelio straipsnis „Ten, Ušos srauniosios krantuose“
Apie Steponą Kolupailą
Paskelbtas naujas įrašas – apie Steponą Kolupailą
Algimantas Grigelio straipsnis „Nuo Uspallatos aukštumų iki Andų šerdies“
Ignoto Domeikos puslapyje patalpintas naujas Algimanto Grigelio straipsnis „Nuo Uspallatos aukštumų iki Andų šerdies“
Apie Tadą Ivanauską
Paskelbtas naujas įrašas – apie Tadą Ivanauską
Paz Domeyko straipsnis „Ignotas Domeika – šeimos žmogus“
Patalpintas Paz Domeyko straipsnis „Ignotas Domeika – šeimos žmogus“
Naujas tekstas apie Ignotą Domeiką
Patalpintas naujas, gausiai iliustruotas tekstas – Algimanto Grigelio „Ignotas Domeika – geologas, mineralogas, kalnų inžinierius“.
Apie Ignotą Domeiką
Naujas įrašas – apie Ignotą Domeiką
Konferencijos Scientia et historia - 2016 aprašymas
Patalpintas Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencijos Scientia et historia - 2016 aprašymas ir fotogalerija
Skyrius iš Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos
Theodoro Grotthusso puslapyje patalpintas skyrius „Biografijos metmenys“ iš Juozo Algimanto Krikštopaičio knygos
Apie Theodorą Grotthussą
Naujas įrašas – apie Theodorą Grotthussą
SCIENTIA ET HISTORIA - 2016
Atidarytas Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencijos Scientia et historia - 2016 puslapis su programa
Romualdo Karazijos apžvalga apie Adolfą Jucį
Romualdo Karazijos apybraiža „Šiuolaikinės teorinės fizikos Lietuvoje pradininkas“ Adolfo Jucio puslapyje
Adolfo Jucio gyvenimo ir veiklos datos
Adolfo Jucio „Gyvenimo ir veiklos datos“
Konstantino Žukausko straipsnis
Konstantino Žukausko straipsnis „Elektroninės skaičiavimo technikos panaudojimo Lietuvoje pradžia“ Adolfo Jucio puslapyje
Nauja Adolfo Jucio mokslinių leidinių fotogalerija
Adolfo Jucio mokslinių leidinių fotogalerija
Papildyta fotogalerija apie Adolfo Jucio gyvenimą
Papildyta fotogalerija apie Adolfo Jucio gyvenimą
Fotogalerija apie Adolfo Jucio gyvenimą
Fotogalerija apie Adolfo Jucio gyvenimą
Apie fiziką Adolfą Jucį
Naujas įrašas apie fiziką Adolfą Jucį