Svetainės naujienos

Ignoto Domeikos puslapyje patalpintas Paz Domeyko straipsnis „Ignotas Domeika – šeimos žmogus“ iš rinkinio „Ignotas Domeika 1802-1889. Gyvenimas, darbai ir indėlis į mokslą / Ignacy Domeyko 1802-1889. His life, works and cotribution to science“ (red. A. Grigelis), Vilnius, 2002.