Lietuvos mokslo istorijos žinynas:

Lietuvos mokslo istorijos žinyne paskelbtas naujas įrašas – apie Pranciškų Baltrų Šivickį.