Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

The 29th Baltic Conference on the History of Science

Konferencija Scientia et historia – 2021

Konferencija Scientia et historia – 2020

Konferencija Scientia et historia – 2019

Konferencija Scientia et historia – 2018

Konferencija Scientia et historia – 2017

Konferencija Scientia et historia – 2016

Kasmetinėje mokslo istorijos ir filosofijos konferencijoje Scientia et historia 2019 m. kovo 28–29 d. Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininku išrinktas dr. Ramūnas Kondratas. Skelbiame naujojo pirmininko žodį Bendrijos nariams:

 

Dėkoju Bendrijos nariams už jų balsus ir pasitikėjimą. Su Bendrijos komiteto pagalba suformuluosime Bendrijos misiją ir viziją ir bandysime praplėsti veiklą visoje Lietuvoje. Bendrija turėtų suburti Lietuvoje visus, kurie domisi mokslo, medicinos, technologijų ir filosofijos istorija. Galėtume ruošti progines konferencijas ne tik Vilniuje, bet ir kituose Lietuvos miestuose. Metinę mūsų konferenciją reikėtų suorganizuoti profesionaliau. Reikėtų rimtai pagalvoti apie publikacijas. Laukiu Jūsų pasiūlymų ir paramos tolesnei Bendrijos veiklai.

 

Pagarbiai,

Ramūnas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ramūnas Kondratas / Gedimino Zemlicko nuotrauka

 

BIOGRAMA

 

RAMŪNAS KONDRATAS gimė Rotache, Vokietijoje 1948 07 27. Daktaro laipsnį (Ph.D.) įgijo Harvardo universitete 1977 m. iš mokslo istorijos. Disertacijos tema – Jozefas Frankas (1771–1842) ir klinikinės medicinos išsivystymas XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje. Nuo 1977 m. iki 2008 m. dirbo Vašingtone, Smitsono institucijos (Smithsonian Institution) Nacionaliniame Amerikos istorijos muziejuje – muziejaus medicinos mokslų kuratoriumi, muziejaus vyriausiuoju kuratoriumi, Medicinos mokslų skyriaus vedėju, dabar kuratorius emeritas. Atvykęs į Lietuvą 2008 m. padėjo įsteigti Vilniaus universiteto muziejų ir nuo 2010 m. yra jo direktorius. Taipogi, įsteigė Farmacijos istorijos draugiją (2010 m.), nuo tada yra jos pirmininkas. Parengė daug publikacijų ir parodų Amerikos medicinos, farmacijos, sveikatos apsaugos ir biotechnologijos istorijos temomis. Tyrinėdamas Lietuvos medicinos istoriją, daugiausiai rašo apie medicinos mokslų raidą Vilniaus universitete, ypač Johano Peterio Franko ir Jozefo Franko nuveiktus darbus, apie Vilniaus medicinos draugiją. Redaguoja ir verčia iš lietuvių į anglų kalbą leidinius apie Lietuvos istoriją ir kultūrą. Rengia parodas ir leidinius apie Vilniaus universiteto istoriją. Tęstinio leidinio Vilniaus medicinos istorijos almanacho redaktorius. Daugiau nei 10 mokslo draugijų narys, kai kurių steigėjas ir pirmininkas. Svarbiausios iš jų – History of Science Society, Society for the History of Technology, American Association for the History of Medicine, European Association of Museums of the History of Medical Sciences ir European Society for the History of Science. Šiuo metu yra tarptautinės muziejų tarybos (ICOM) Lietuvos nacionalinio komiteto narys, Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas, Baltijos mokslo istorijos ir filosofijos asociacijos pirmininkas, UNESCO Lietuvos nacionalinio komiteto Pasaulio atmintis narys, Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos Nekilnojamojo kultūros paveldo vertinimo tarybos (I) pirmininko pavaduotojas.