Svetainės naujienos

2017 m. gegužės 18-20 d. kviečiame į 28-ąją Baltijos mokslo istorijos konferenciją „On the Border of the Russian Empire: German University of Tartu and its first Rector Georg Friedrich Parrot “, kuri vyks Tartu, Estijoje. Daugiau informacijos konferencijos tinklalapyje: http://www.bahps.org/

Konferencija skirta Georgo Friedricho Parroto (Georg Friedrich Parrot, 1767-1852) 250-osioms gimimo metinėms paminėti. Parrot buvo Tartu universiteto atkūrimo 1802 m. iniciatorius ir pirmasis rektorius. Jis pagarsėjo kaip mokslininkas, organizatorius ir pedagogas, vienas iš pirmųjų skleidęs Apšvietos idėjas Baltijos regione.

Konferencijos pagrindinė tema – Apšvietos idėjos ir įvairūs mokslai XVIII a. pabaigoje ir XIX a. pradžioje ties Rusijos imperijos vakarine siena. Tačiau taip pat kviečiami pranešimai vėlesnės mokslo istorijos temomis.

28-osios Baltijos mokslo istorijos konferencijos temos skirstomos į šias sekcijas:

a) Apšvietos idėjos edukacijoje Europoje;
b) filosofiniai Apšvietos aspektai;
c) mokslas ir praktika – utilitarizmas ir Apšvieta;
d) mokslo komunikacija ir mokslo politika.

Santraukas (ne daugiau 500 žodžių) prašome siųsti adresu peeter.muursepp@ttu.ee iki 2017 m. vasario 28 d.

Pagrindiniai kalbėtojai:

Jaak Aaviksoo (Tallinn University of Technology)
Andrei Andreev (Moscow University)
Ursula Klein (Max Planck Institute for the History of Science)
Eberhard Knobloch (Berlin Technical University)
Philippe Taquet (French Academy of Sciences)
Epi Tohvri (Tallinn University of Technology)

Programos komitetas:

Cecilia af Forselles – The Finnish Society for the History of Science and Learning
Eduard Kolchinsky – Institute for the History of Science and Technology (St. Petersburg Branch), Russian Academy of Sciences
Ramunas Kondratas – University of Vilnius
Juozas Algimantas Krikštopaitis – Lithuanian Association of the History and Philosophy of Science
Anto Leikola – University of Helsinki
Ilkka Niiniluoto – University of Helsinki
Efthymios Nicolaides – National Hellenic Research Foundation, Institute for Neohellenic Research, President of the Division of History of Science and Technology of the International Union of History and Philosophy of Science and Technology
Birute Railiene – Wroblewski Library of the Lithuanian Academy of Sciences
Juris Salaks – Riga Stradinš University
Janis Stradinš – Latvian Academy of Sciences
Alida Zigmunde – Riga Technical University

Vietinis organizavimo komitetas:

Lea Leppik – University of Tartu
Endla Lõhkivi – University of Tartu
Peeter Müürsepp – Tallinn University of Technology
Erki Tammiksaar – Estonian University of Life Sciences, University of Tartu
Epi Tohvri – Tallinn University of Technology