Svetainės naujienos

Danutė Ona Kimtienė (1942 III 22 – 2022 XI 19)

 

DOK_r

 

2022 lapkričio 19 dieną,  eidama 81 metus, mus paliko ilgametė LMIFB entuziastė, Lietuvos chemijos istorijos ekspertė, daugelio knygų autorė Danutė Ona Kimtienė

Urna bus pašarvota Laidojimo rūmuose Olandų gatvėje 3 salėje penktadienį (lapkr. 25 d.).

Atsisveikinimas nuo 9 val. ryto iki 13 val. Urną laidos tik šeimos nariai Kairėnų kapinių kolumbariume.

 

 

Duomenys iš Visuotinės Lietuvių Enciklopedijos:

 

Išsilavinimas ir veikla

 

1965 baigė Vilniaus universitetą. Chem. Mokslų kandidatė 1971 m.

1964–2000 dirbo Chemijos institute (iki 1992 Chemijos ir cheminės technologijos institutas).

 

Mokslinė veikla

 

Mokslinių tyrimų sritys – dielektrikų metalizavimas, metalų jonų redukcijos reakcijos, ekologinė chemija, mokslo istorija, standartizacija.

 

Paskelbė daugiau kaip 100 mokslinių, daugiau kaip 50 mokslo populiarinamųjų ir informacinių straipsnių. 14 išradimų autorė (su kitais).

 

Knygos

 

Pasaulis chemiko akimis (1988),

Chemijos institutui – 50 (su R. D. Jankauskiene, 1995),

Lietuvos chemikai (su R. D. Jankauskiene, 1999),

Aplinkos apsaugos vadyba: ISO 14000 (su kitais, 1999),

Lietuvos chemijos istorija: nuo seniausių laikų iki 2008 metų (su R. D. Jankauskiene, 2014),

Chemijos enciklopedija (su kitais, 2015).

 

Parengė spaudai J. Matulio vadovėlį Fizikinė chemija (su kitais, 2 dalys 1999), knygas J. Matulis (su kitais, 1 dalis Autobiografiniai bruožai. Publicistika, 2 dalis Mokslo populiarieji straipsniai. Publicistika 1999).

Parengė metodinį leidinį Darbų eiga įmonėje, ruošiantis aplinkos apsaugos vadybos sistemos sertifikavimui (su kitais, 2003).

Kartu su R. D. Jankauskiene sudarė Chemijos instituto mokslininkų bibliografines rodykles, išvertė knygų iš anglų kalbos.