Svetainės naujienos

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų vadovams
ir akademinei bendruomenei

 

Lietuvos mokslininkų sąjunga (LMS) ir Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimas (LAMPSS) kviečia akademinę bendruomenę dalyvauti Antrajame Visuotiniame Lietuvos mokslininkų suvažiavime, kuris įvyks š. m. gruodžio 13 d. Lietuvos Respublikos Seime (Vilnius, Gedimino pr. 53) istorinėje Kovo 11-osios Akto salėje. Suvažiavimo pradžia – 10.00 val. Suvažiavimo dalyvius kviečiame iš anksto užsiregistruoti internetu adresu:
https://www3.lrs.lt/pls/inter/renginiai_registracija.registruotis?p_registracijos_id=2610&p_forma=1

 

Registracija vyks iki gruodžio 11 d. 17 val.

 

Įėjimas į Seimą – pro Seimo III rūmų apsaugos punktą.

 

Pilietinės visuomenės ateičiai ypatingai svarbioje mokslo ir studijų sistemoje susikaupė daugybė prieštaringai vertinamų klausimų, tarp kurių: universitetų tarybų formavimo praktika, šių tarybų funkcijų ir įtakos kaita, jų santykis su Senatu ir kitomis universiteto valdymo institucijomis; pasikeitęs Mokslo tarybos vaidmuo ir pačios tarybos formavimo praktika; mokslo institucijų ir mokslininkų veiklos vertinimo kriterijai; mokslininkų vaidmens valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės išprusimui, mokslo populiarinimo sistemos atkūrimas ir kt.

 

Primename, kad Visuotinis suvažiavimas rengiamas po 30 metų pertraukos. Tai unikali galimybė parengti efektyvius susikaupusių problemų sprendimus. Parodykime savo pasirengimą dalyvauti, kuriant ir įgyvendinant modernios savarankiškos valstybės strategiją.

 

 

Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas prof. dr. Jonas Jasaitis

 

Lietuvos aukštųjų mokyklų profesinių sąjungų susivienijimo pirmininkas prof. dr. Sigitas Vaitkevičius

 

 

Plačiau apie suvažiavimą kviečiame skaityti LMS svetainėje.