Lietuvos mokslo istorija:

Lietuvos mokslininkų sąjunga kviečia akademinę bendruomenę dalyvauti Antrajame Visuotiniame Lietuvos mokslininkų suvažiavime, kuris įvyks šių metų gruodžio 13 d. Lietuvos mokslų akademijos Didžiojoje salėje (Vilnius, Gedimino pr. 3). Renginys skiriamas sąjungos įkūrimo 30-mečiui ir Pasaulio lietuvių metams.

 

Šioje, pilietinės visuomenės ateičiai ypatingai svarbioje sistemoje susikaupė daugybė prieštaringai vertinamų klausimų, tarp kurių: universitetų tarybų formavimo praktika, šių tarybų funkcijų ir įtakos kaita, jų santykis su Senatu ir kitomis universiteto valdymo institucijomis; pasikeitęs Mokslo tarybos vaidmuo ir pačios tarybos formavimo praktika; mokslo institucijų ir mokslininkų veiklos vertinimo kriterijai; mokslininkų vaidmens valstybės ekonomikos raidai ir visuomenės išprusimui, mokslo populiarinimo sistemos atkūrimas ir kt.

 

Jūsų patirtis ir aktyvus dalyvavimas suvažiavime gali prisidėti, formuojant efektyvius susikaupusių problemų sprendimus. Plačiau apie pasirengimą suvažiavimui kviečiame skaityti LMS svetainėje.

 

Pagarbiai

 

Lietuvos mokslininkų sąjungos pirmininkas  prof. dr. Jonas Jasaitis

 

Lietuvos mokslininkų sąjungos tarybos sekretorius Emilis Urba