Svetainės naujienos

KVIETIMAS DALYVAUTI KONFERENCIJOJE

Scientia et historia 2021

Kasmetinė Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos konferencija Scientia et historia vyks virtualiu būdu 2021 m. kovo 25‒26 d. zoom platformoje. Dalyvavimas konferencijoje nemokamas. Dalyvauti galima ir be pranešimo, bet būtina registruotis.

Kviečiame visus, kurie domisi ir tyrinėja Lietuvos mokslo, medicinos ir technikos istoriją bei mokslo filosofiją, užsiregistruoti ir dalyvauti konferencijoje (pranešėjams ir dalyviams bus išsiųsti sertifikatai). Norintys skaityti pranešimą turi pateikti ne daugiau 250 žodžių santrauką

iki kovo 10 d.

šiuo adresu: https://forms.gle/my2azzgoSZJh4UY7A

Apie atrankos rezultatus pranešėjus informuosime iki kovo 15 d. Kiekvienam pranešimui skirsime 30 min. (20 min. pranešimui ir 10 min. diskusijai).

 

Šiais metais minėsime sukaktis: astronomo, mokslo istoriko, Lietuvos mokslo istorijos ir filosofijos draugijos steigėjo akademiko Pauliaus Slavėno (1901‒1991), farmakognosto, botaniko, pranciškonų vienuolio Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos (1771‒1849) ir archeologės, antropologės, archeomitologijos pradininkės LMA užsienio narės Marijos Alseikaitės-Gimbutienės (1921‒1994) gimimo metines. Pranešimai šiomis temomis gaus pirmenybę.

 

Visi pranešimai turi būti originalūs, jų pagrindu parengtus mokslinius straipsnius rekomenduosime skelbti Baltijos šalių mokslo istorijos ir mokslo filosofijos žurnale Acta Baltica Historiae et Philosophiae Scientiarum (žurnalas recenzuojamas, indeksuojamas: SCOPUS, CEEOL, EBSCO, ERIH Plus, DOAJ ir IsisCB Explore. Nurodymai žurnalo autoriams: http://www.bahps.org/acta-baltica).

 

Konferenciją rengia:

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrija

Lietuvos kultūros tyrimų institutas http://www.lkti.lt/

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka http://www.mab.lt/

Lietuvos medicinos ir farmacijos istorijos muziejus

 

Konferencijos organizacinio komiteto vardu

Dr. Ramūnas Kondratas

Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų bendrijos pirmininkas