Lietuvos mokslo istorija:

Garbusis Jāni Stradiņšai,

Lietuvos mokslo istorikai ir filosofai

Labai vertina mūsų glaudų bendradarbiavimą,

Organizuojant Baltijos šalių konferencijas,

Turiningus susitikimus įvairiomis progomis,

jautrų tarpusavio supratimą ir mūsų tautų

bendrystės palaikymą. Jūsų indėlį šioje veikloje

pervertinti būtų tiesiog neįmanoma.

Sveikindami Jus, brangus Jāni Stradiņšai,

Su 85-osiomis Gimimo metinėmis linkime

Stiprios sveikatos, ilgų ir kūrybingų

Gyvenimo metų.

Lai dzīvo brīvā Latvija ir Latvijos mokslo

Didžiavyriai su Jāniu Stradiņšu priešakyje.

 

Lietuvos mokslo istorikai ir filosofai